Production / Yapım: Animanya Director / Yönetmen: Hüseyin Öztürk Client / Müşteri: Marini...

Production / Yapım: Animanya Director / Yönetmen: Hüseyin Öztürk Client / Müşteri: Beckman Coulter...

Production / Yapım: Animanya Director / Yönetmen: Hüseyin Öztürk Client / Müşteri: Meka...

Production / Yapım: Animanya Agency / Ajans: İkona Director / Yönetmen: Hüseyin Öztürk Supervisor / Süpervizör: Hüseyin Sevindik Client / Müşteri: Lupamat...